Verhuurbeleid

Stichting Ateliers Tilburg (SAT) is een non-profitorganisatie die onder andere samenwerkt met de gemeente Tilburg om (professionele) kunstenaars en creatieve ondernemers betaalbare werkruimte te bieden in Tilburg. Met dat doel voor ogen ontwikkelt, beheert en verhuurt Ateliers Tilburg cultureel vastgoed in Tilburg.

Op deze pagina vertellen we je graag alles wat je wilt weten over ons verhuurbeleid. Denk daarbij aan de manier waarop we ateliers toewijzen, welke huisregels er gelden, welke prijzen we hanteren en hoe je een atelier bij ons weer dient op te leveren.

Over het toewijzingsbeleid van Ateliers Tilburg

Reageren op een atelier

Zodra een atelier online komt kun je direct reageren op een atelier via het ‘reageer direct’ formulier. Mocht je nog niet bij ons staan ingeschreven dan vragen we je website en portfolio toe te voegen. Let wel, bij de selectieprocedure geeft inschrijftijd uiteindelijk de doorslag. Onder een portfolio verstaan we één bestand waarin je een goed beeld geeft van jouw praktijk en werkzaamheden. Neem daarin ook exposities en (neven-)activiteiten op.

Reactietermijn

We verzamelen alle reacties tot het einde van het aangegeven termijn (doorgaans 1 tot 2 weken) en beoordelen dan de ontvangen reacties. Deze termijn staat altijd in de advertentie.

Bijzondere criteria

In sommige gevallen zijn we op zoek naar een specifieke invulling of kunstdiscipline. In dat geval staat dit altijd vermeld in de advertentie op de atelierpagina. Neem in een reactie op de ruimte in dat geval altijd mee waarom deze specificaties goed bij jouw praktijk passen.

Selectie procedure

Bij het selecteren van de juiste kandidaat wordt gekeken naar de volgende factoren. De beoordeling verloopt ook in deze volgorde:

 • Past de kandidaat in onze doelgroep
  Kandidaten die passen in onze doelgroep zijn: professioneel (autonoom) kunstenaars en creatieven. Denk daarbij aan makers uit alle disciplines zoals muziek, theater, dans en beeldende kunst, maar ook aan toegepaste professies zoals grafisch werk, (web)design, fotografie etc.
 • Je inschrijving en/of ingezonden portfolio’s en websites worden bekeken
  Daarbij kijken we ook naar engagement en hoe actief je bent in het tonen van je werk (exposities, nevenactiviteiten etc.)
 • Er wordt beoordeeld in hoeverre jouw praktijk past binnen de aangeboden ruimtes
  Voorbeeld 1: wanneer er een wasbak aanwezig is in de ruimte gaat onze voorkeur uit naar een professie die baat heeft bij een eigen waterpunt, zoals een schilder of keramist.
  Voorbeeld 2: wanneer een ruimte zich leent voor placemaking gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat die gebruik maakt van deze mogelijkheid.
 • Ben je al bij ons bekend? M.a.w. ben je al langer op zoek naar een ruimte.
 • Sta je ingeschreven bij de KVK? Voor btw panden geldt dat je dient ingeschreven te staan bij de KVK. In de atelieradvertentie vind je terug of het atelier wel/niet is gevestigd in een btw pand.
 • Sta je bij ons ingeschreven?
  Mochten we op basis van bovenstaande factoren geen keuze kunnen maken, dan geeft inschrijftijd de doorslag

Eventuele uitzonderingen

Kandidaten die een atelierruimte huren in één van onze tijdelijke panden en moeten verhuizen, omdat de huur van dit pand is opgezegd, krijgen in de meeste gevallen voorrang. M.u.v. huurders met een geschil, een huurachterstand of kandidaten wiens praktijk niet (meer) in de doelgroep past.

Voor nieuwe panden of gewilde ruimtes (denk aan begane grond, blijvende locaties etc.) kan het zijn dat we een kijkmiddag organiseren. We nodigen dan meerdere kandidaten uit en maken vervolgens een selectie.

Onder optie

Zodra de eerste bezichtiging gepland staat, veranderd de status van de ruimte op onze website van ‘beschikbaar’ naar ‘onder optie’. Mochten we er niet uitkomen met de eerste kandidaten, dan worden geselecteerde kandidaten op volgorde uitgenodigd.

Inschrijvingen ouder dan drie jaar

Sta je al drie jaar of langer ingeschreven (of ben je langer dan drie jaar huurder en wil je binnen ons bestand verhuizen) dan zullen we eerst a.d.h.v. de criteria in bovenstaande selectieprocedure beoordelen of je nog steeds voldoet aan deze voorwaarden.

Versie: voorjaar 2023. Wijzingen voorbehouden.

Statuten

Stichting Ateliers Tilburg (SAT) is een non-profitorganisatie die onder andere samenwerkt met de gemeente Tilburg om (professionele) kunstenaars en creatieve ondernemers betaalbare werkruimte te bieden in Tilburg. Met dat doel voor ogen ontwikkelt, beheert en verhuurt Ateliers Tilburg cultureel vastgoed in Tilburg. De stichting verwezenlijkt dit doel door:

 • De ontwikkeling van beleid ten aanzien van het beheren en verwerven van werkruimtes voor alle kunstdisciplines.
 • Het zorgdragen voor het beheer en onderhoud van eigen en tijdelijke panden.
 • De transparante en objectieve toewijzing van ruimtes aan professionele makers uit de creatieve industrie of daar een opleiding in volgen. Onder professionele makers verstaan we: makers die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of die kunnen aantonen een actieve praktijk te hebben. Geldige bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een deelname aan minimaal 3 exposities of andere culturele evenementen, de verkoop van minimaal 3 kunstwerken, een startstipendium, beurs of cultuursubsidie.

Onder kunst en cultuur wordt verstaan: beeldende kunst (tekenen, schilderen, grafiek, beeldhouwen, 3D-werk, installaties, keramiek, glas), vormgeving (producten, grafisch, illustratie, mode, sieraden, accessoires), ambacht (meubelmaken, instrumentenbouw, decorbouw), theater, circus, muziek, dans, literatuur, fotografie, games en film.

Iemand met een diploma van een kunstacademie komt bij SAT altijd in aanmerking voor een ruimte. Ook als autodidact kun je in aanmerking komen voor een ruimte bij SAT. Je dient dan drie bewijsstukken te overleggen die aantonen dat je ten minste drie jaar een actieve beroepspraktijk of onderneming in kunst en cultuur voert. Geldige bewijstukken tonen bijvoorbeeld een deelname aan minimaal 3 exposities of andere culturele evenementen, de verkoop van minimaal 3 kunstwerken, een startstipendium, beurs of cultuursubsidie.

Daarnaast verhuurt SAT ruimtes aan organisaties die zich bezig houden met het presenteren, maken, ontwikkelen, organiseren of bemiddelen in kunst en cultuur. Een culturele organisatie kan ook bestaan uit professionals buiten de kunst- en cultuursector, zoals een festivalorganisatie, productiehuis of podium. In alle gevallen dient kunst en cultuur het hoofddoel van de organisatie te zijn.

Ook sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen een meerwaarde hebben voor een locatie en in aanmerking komen voor een ruimte.

Statuten Stichting Ateliers Tilburg 2023
Statuten Stichting Carré 2023

Versie: voorjaar 2023. Wijzingen voorbehouden.

Huisregels

Je vindt onze huisregels op de volgende pagina, klik hier.

Prijzen

Prijzen in onze panden variëren van €4,04 per m2/per maand tot €11,48 per m2/per maand. M.a.w. €48,48 per m2/per jaar tot €137,76 per m2/per jaar. Genoemde prijzen zijn inclusief voorschot servicekosten en exclusief btw.

De prijzen zijn afhankelijk van:

 • De ligging van het pand
  centraal gelegen locaties zijn vaak prijziger
 • De tijdelijkheid van het pand
  blijvende of langdurige locaties zijn vaak duurder dan tijdelijke panden
 • De staat van het pand
 • De vastgoedeigenaar

Anno 2023

Oplevering

De oplevering van je atelierruimte vindt uiterlijk plaats op de laatste dag van je huurovereenkomst. Valt deze dag op een vrijdag, in het weekend óf op een (nationale) feestdag? Dan vindt je oplevering plaats op de laatste donderdag daarvoor.

Bij oplevering dient het atelier:

 • Leeg en veegschoon te zijn
 • Voor de wanden geldt: gaten gedicht en wit (kleur 9010) gesausde wanden. We vragen zowel gekleurde, verkleurde en wanden met gebruikssporen opnieuw te schilderen. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen
 • Alle sleutels worden ingeleverd (volgens sleutelformulier opgesteld bij aanvang en/of bij tussentijdse levering)
 • Eventuele aanpassingen zoals gordijnen, kasten, werkbanken of wandplanken dienen verwijderd en afgevoerd te zijn
 • Schone en onbeschadigde vloerbekleding mag je laten liggen. We voorzien niet in eventuele verkoop aan een volgende huurder
 • Alle installaties (denk aan radiatoren, verwarmingsknoppen, lampen, waterleidingen, wasbakken etc.) dienen aanwezig en compleet te zijn, zoals bij aanvang
 • Alle ruiten moeten onbeschadigd en in goede staat worden opgeleverd
 • Restmaterialen of huisraad dienen afgevoerd te zijn naar de milieustraat. Het is verboden hiervoor de reguliere afvalcontainers te gebruiken, deze is bedoeld voor restafval.
 • Zorg er ook voor dat materiaal wat eventueel buiten is gestald ook is verwijderd vóór oplevering. Let op: het stallen van goederen op het (buiten-)terrein is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.