de ruimdenkers

Veldhovenring - Ruimte 3

de ruimdenkers

Dit is de ruimdenkers

Wij (Wies en Tanja) zijn twee ‘like minded spirits’, die elkaar gevonden hebben in aspiraties, doelstellingen en ambities als ontwerpende professionals. We zijn een maatschap van ontwerpers binnen de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, grafisch ontwerp, omgevingspsychologie, urban- en social design. We benaderen elke opgave eigenzinnig, zelf-reflectief en met onderscheidende individuele talenten. We werken met wisselende teams, expertises en vakgebieden in crossovers. Dat kan zijn ten dienste van een specifieke casus, maar ook op basis van experiment, om te kijken tot welke nieuwe ontwerpprincipes we kunnen komen.

‘Wij ontwerpen ruimtes die meebewegen met de behoefte van het moment’, is de openingsquote op onze website. Wat we hiermee zeggen, is dat we met het ontwerp de passende oplossing geven voor de actuele vraag, maar hierbinnen tegelijkertijd ruimte proberen te geven aan veranderlijkheid, flexibiliteit en toekomstige ontwikkelingen. Dit geven we een plek in het ruimtelijk ontwerp, door naast vaste en uitgesproken kaders ook vooral ‘mogelijkheden tot gebruik’ vorm te geven. Tevens geven we actief vorm aan het proces. Samen met de organisatie ontwikkelen we een strategie in relatie tot fasering, ruimte voor experiment, flexibiliteit en wendbaarheid.

We spelen als ontwerpers een actieve rol binnen (sociaal-maatschappelijke) opgaven of ‘wicked problems’ waar samenhang gevonden dient te worden binnen een complexe gebruiksstructuur en meerdere belangen en behoeften van invloed zijn. We zijn makers, op zoek naar iteraties tussen onderzoek, ontwerp en realisatie. We ontwerpen inclusief en spelen hiertoe in op het verbinden van ruimte, gebruik, gedrag, tijd en beweging. We zijn 'ruimdenkend' en rekken in samenwerking met de opdrachtgever de kaders graag op.

de ruimdenkers

Professie
Interieurarchitectuur / Ruimtelijk Ontwerp
Telefoon

Volg de ruimdenkers

"Wij ontwerpen ruimtes die kunnen meebewegen met de behoeftes van het moment."

Over deze locatie

Atelier Veldhovenring

🗺️ Etalage naar de buitenwereld 🗺️

Locatie Veldhovenring is de plek voor de creatieve starter of jonge ondernemer in Tilburg. Het gebouw is in 2019 compleet gerenoveerd en heeft daarom een hoog afwerkingsniveau.

 

Bekijk locatie

Makers op deze locatie

Lotte Swart

Lotte Swart

Productontwerper
Martijn Swolfs

Martijn Swolfs

Designer